Stanislav Lubina

„Komunikujem cez maľby a linoryty."

Umelec so sluchovým postihnutím, ktorý prezentáciou umeleckej tvorby cez techniku linorytu a maľby vytvára osobité kompozície a reflexie toho, čo ho ako človeka obklopuje. Ovplyvnený poetikou ľudových ornamentov, symbolov a znakov kreslí vo svojich grafikách a maľbách osudy žitia, hľadajúc harmóniu v človeku a o človeku. Stano sa narodil 23. 10. 1952 v Nemšovej. V detstve po chorobe stratil sluch, navštevoval Základnú školu pre nedoslýchavých v Bratislave, kde sa mimoriadnym úsilím naučil komunikovať nielen odzeraním z pier, posunkovým jazykom, ale i hovoreným slovom. Záľubu v kreslení rozvíjal aj na Strednej polygrafickej škole v Bratislave /1968 -1972/, kde sa zdokonaľoval i samoštúdiom v kresbe i grafickej technike linorytu. V rokoch 1973 – 1978 absolvoval súkromné výtvarné štúdiá u akad. mal. Mariána Sučanského i prof. Ľudovíta Hološku. Popri voľnej a úžitkovej grafike a maľbe sa venuje aj kresbe, ilustrácii, ex libris a mozaike. Popri aktuálne dominantnej maliarskej i kresliarskej tvorbe, sa Stano Lubina paralelne už viac ako tridsať rokov venuje predovšetkým tradičnej grafickej technike linorytu. Inšpiráciu pre svoju tvorbu nachádza vo veciach poetických, ale i všedných. Oslovuje ho jednoduchá krása kvetov, ale aj magická nekonečnosť vesmíru, neuchopiteľná vzdialenosť hviezd, dialektika a mozaika života, dojmy a zážitky z ciest po svete a či len slovo, predmet, hudobný, alebo literárny podnet. Za sebou má množstvo domácich (Nitra, Trenčín, Kremnica), ale i zahraničných (USA, Francúzsko, Austrália, Kanada) výstav. V roku 2008 mu vyšlo výnimočné knižné dielo Svetová zbierka prstovej abecedy, ktorá je svojím zameraním pre nepočujúcich a nevidiacich unikátom na Slovensku i vo svete.