PREVÁDZKOVATEĽ

Občianske združenie go-ok
Jasovská 3/A
851 07 Bratislava
Slovenská republika

OBCHOD

IDENTIFIKÁCIA A BANKA

Štatutári: Ivan Páleník, Diana Šilonová
Zapísaný: Ministerstvo vnútra SR dňa 23. 7. 2010
Oddiel: VVS/1-900/90-36004
Bankové spojenie: FioBanka
IBAN: SK4283300000002601315170
Číslo účtu: 2601315170 /8330
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
IČO: 42191904
IČ DPH: 2023342519