PREVÁDZKOVATEĽ

  Občianske združenie go-ok
  Pečnianska 1211/11
  851 01 Bratislava – Petržalka
  Slovenská republika

  OBCHOD

  IBAN: SK4283300000002601315170
  Variabilný symbol: číslo objednávky
  Kontakt: ahoj@hendikup.sk

  IDENTIFIKÁCIA A BANKA

  Štatutári: Ivan Páleník, Diana Šilonová
  Zapísaný: Ministerstvo vnútra SR dňa 23. 7. 2010
  Oddiel: VVS/1-900/90-36004
  Bankové spojenie: Fio banka
  IBAN: SK4283300000002601315170
  Číslo účtu: 2601315170 /8330
  BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
  IČO: 42191904