Registrovaný sociálny podnik

ÍSŤ V POHODE

go“ je ísť a „ok“ znamená v pohode; „HendiKup“ znamená v pohode tvoriť.

Od vzniku (2010) nášho občianskeho združenia go-ok sme prešli dlhú cestu a nemalými zmenami. Naším cieľom bolo v prvých rokoch monitorovať a podporovať bezbariérovosť inovatívnym spôsobom – cez mobilnú aplikáciu. Výsledkom ďalšieho úsilia bol niekoľkoročný vývoj a spustenie ďalšej mobilnej aplikácie na vyhľadávanie a monitorovanie verejných vyhradených parkovacích miest pre zdravotne znevýhodnených – parking4disabled. Postupne sme si však uvedomili, že na bariéry nestačí len poukazovať, ale treba priamo prispieť k ich odstraňovaniu. Čoraz viac nám chýbal jasný odkaz voči verejnosti a to: Ľudí so zdravotným postihnutím nereprezentuje ich “hendikep”…ale to, akými sú a čo dokážu.” V polovici roku 2017 sme sa rozhodli transformovať naše občianske združenie a venovať všetky dostupné zdroje a energiu na rúcanie tých najzákernejších bariér, ktorými sú ľudské predsudky.  Dali sme si za cieľ s našim projektom HendiKup aktívne šíriť osvetu o ľuďoch so zdravotným znevýhodnením, o tom, že vedia byť šikovní a prínosom pre spoločnosť vďaka svojej tvorbe.