ČO ZAUJÍMA VÁS?

Nikde. Sme internetový obchod. Náš team a naša komunita sa spolu s nami stretáva virtuálne. Dáva nám to slobodu, ktorú pre nás vo fyzickom svete predstavujú bariéry. I preto sa môžeme pýšiť tým, že sa označujeme ako bezbariéroví, keď nemusíme chodiť na poštu,  k fotografke, či copywriterovi. Všetko zabezpečujú služby a logistika, ktoré sme dôkladne nastavili. To ale neznamená, že nás nemôžete stretnúť na rôznych trhoch, workshopoch, či v (pripravovaných) showroomoch.

Náš výrobca musí byť človek so zdravotným znevýhodnením, jednotlivec. Musí niečo pekné tvoriť, alebo ponúkať zaujímavú službu. Musí byť šikovný, spoľahlivý, zodpovedný a nám sa jeho tvorba musí páčiť.

Napíšte nám motivačný mail na ahoj@hendikup.sk. O sebe, o Vašej tvorbe, priložte pár fotografii, linky na internete, ktoré Vás charakterizujú. Predstavte sa nám, predajte sa. Ostatné zariadime my.

Najjednoduchšie je, ak budete zdieľať túto myšlienku ďalej. Budete zdieľať naše články, príbehy našich výrobcov, ich tvorbu, či odporúčania na iné, ako neosobné darčeky. Môžete reagovať na naše dobrovoľnícke kampane, výzvy a požiadate vašich priateľov, aby nás preferovali pred komerčným a ne-eko nakupovaním. Ak poznáte niekoho so zdravotným znevýhodnením, kto vytvára hodnotné diela, odporúčte mu HendiKup. Rovnako sa veľmi potešíme, ak na nás budete myslieť pri marcovom daňovom priznaní a motivujete svoje okolie, či firmu v ktorej pracujete, aby nám venovalo 2% svojich daní. Ostatné formy podpory sme spísali TU. Alebo sa proste ozvite s nápadom na spoluprácu a niečo vymyslíme. Sledujte nás na Facebooku, Instagrame, Clubhouse…

Naši výrobcovia až v 98 % dávno vyrábajú z použitých materiálov a ostatných pár prisľúbilo, že sa k nim pridajú. Nechali sme si vypracovať odporúčania pre našich výrobcov (od Petry Ježekovej z Ekoporadne Živica a ekologické alternatívy v spotrebiteľstve), ktorými ich motivujeme a zaväzujeme.

ČO SA VÄČŠINOU PÝTAJÚ NAŠI VÝROBCOVIA?

Právnym základom spolupráce výrobcu s HendiKupom je Zmluva o dielo.

Napriek poberaniu invalidného dôchodku môže invalidný dôchodca aj pracovať, ak mu to jeho zdravotný stav umožňuje. Prácu môže vykonávať na trvalý pracovný pomer, ako aj na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Výška zárobku, ktorý môže dosiahnuť nie je legislatívne obmedzená a o dávku invalidného dôchodku zamestnanec nepríde, ani sa nemení jej výška.

V prvom rade sa snažíme prezentovať šikovnosť ľudí so zdravotným znevýhodnením. Preto je našou prioritou predstaviť najprv výrobcu, ako človeka za konkrétnou tvorbou (a značkou). Ak náš výrobca už svoju značku má, odporúčame si dať túto informáciu do základného popisu v profile. Časom ale sami plánujeme zakomponovať vlastné značky do profilov jednotlivých výrobcov.

Stať sa môže všeličo, môžete ísť na liečenie, operáciu, či sa zhorší váš zdravotný stav natoľko, že nebudete vedieť uspokojiť dopyt. V takých prípadoch máme riešenie akejsi “Pauzy”, ktorú si zapnete v portfóliu. Od toho momentu sa nebudú Vaše výrobky, ani portfólio, zobrazovať na stránke HendiKup.sk. Chceme, aby ste mali z tvorby radosť a nie stres.

Výrobcov vyplácame vždy v polovici nasledujúceho mesiaca, kedy boli výrobky alebo služby dodané zákazníkovi. Ak bol napríklad výrobok dodaný v apríli, vyplatený bude nasledujúci mesiac, t. j. 15. mája. Ak s nami výrobca nemá podpísanú zmluvu o dielo, je to platba na faktúru, ktorú nám musí vystaviť s platnosťou k tomuto dátumu.