HendiKup je komunita. Je to filozofia, platforma, e-shop, sloboda tvorby. Je to miesto, kde ľudia so zdravotným znevýhodnením ponúkajú svoje umelecké, alebo remeselné diela. Sme tu – od vytvorenia portfólia, blogov, nafotenia a prezentácii, až po predaj a vyzdvihnutie výrobkov. Prekonávame teda nielen pomyselné, ale i fyzické bariéry. To však nezvládneme sami. Fungovanie našej organizácie je zatiaľ finančne závislé od poukázaní 2% z daní a sponzoringu. Preto každá pomoc zaváži a ďakujeme za ňu.

BANKOVÝM PREVODOM

Príjemca:
Občianske združenie go-ok
IBAN príjemcu:
SK8183300000002900899647
Správa pre príjemcu:
Financny dar OZ go-ok
Variabilný symbol: 000999
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX