Posuvný prepínač

Vitajte na HendiKup

HendiKup – unikátny eshop, ktorého úspech a jedinečnosť záleží od kvality výrobkov, kvalitnej prezentácie a podpory ľudí so zdravotným (alebo iným) postihnutím. Chceme predstaviť šikovnosť komunity a dať jej možnosť prezentovať sa cez svoj jedinečný výtvor, alebo znalosť.

Máte otázky?

Nonstop okrem sviatkov Jasovská 3/A, 851 07 Bratislava +421949577777 ahoj@hendikup.sk

Podmienky odberu noviniek

Prihlásením sa na odber noviniek v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) dobrovoľne súhlasíte so spracúvaním svojich osobných údajov prevádzkovateľom Občianske združenie go-ok, o.z., so sídlom: Jasovská 3/A, Bratislava, 851 07, Slovenská republika, IČO: 42191904, v rozsahu: meno, priezvisko, mobil. tel. číslo, mesto, email za účelom odoberania noviniek. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí troch rokov odo dňa jeho udelenia. Osobné údaje nebudú sprístupnené a nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Osobné údaje nebudú zverejnené. Osobné údaje budú poskytnuté prijímateľovi – SmartSelling a.s., IČO: 29210372, so sídlom: Brno – Bohunice, Netroufalky 797/5, PSČ 62500.

Osobné údaje Žiadateľ o odber noviniek ako dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov a ďalšie uvedené v § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov. Žiadateľ o odber noviniek ako dotknutá osoba vyhlasuje, že jej boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 uvedeného zákona a že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.