Sme iní, pretože

leg

Umelci a výrobcovia v HendiKupe sú ľudia so zdravotným znevýhodnením.

help_vendor

Pomáhame našim výrobcom
v mikropodnikaní –
od portfólia, po logistiku.

positive_image

Vytvárame pozitívny imidž ľudí so zdravotným znevýhodnením, scitlivujeme spoločnosť.

eco

Dbáme o to, aby sa naši výrobcovia snažili o čo najmenší dopad na životné prostredie výberom ich materiálov.

Výťažky z predaja výrobkov eshopu HendiKup budú použité na finančnú podporu výrobcov a dodávateľov produktov a služieb, na podporu o. z. go-ok a na rozvoj projektu HendiKup.sk

Kto sme a ako to funguje

Sme inovátori, aktivisti, „vozičkári“, dobrovoľníci… vlastne ľudia, ktorí sa snažia šíriť osvetu a tvoriť lepší svet s konkrétnymi riešeniami v rámci podpory zdravotne postihnutých.

Napísali o nás

Podporíte HendiKup aj Vy?

Sme tu – od vytvorenia portfólia, blogov, nafotenia a prezentácii, až po predaj a vyzdvihnutie výrobkov. Prekonávame teda nielen pomyselné, ale i fyzické bariéry. To však nezvládneme sami. Fungovanie našej organizácie je zatiaľ finančne závislé od poukázaní 2% z daní a sponzoringu. Preto každá pomoc zaváži a ďakujeme za ňu.
Ponúkame: