Práve prebieha predajná výstava

Vybrali sme

Novinky

Zaujímavá cena

Sme iní, pretože

leg

Umelci a výrobcovia v HendiKupe sú ľudia so zdravotným znevýhodnením zo Slovenska.

vendor-help

Pomáhame našim výrobcom
v mikropodnikaní –
od portfólia, po logistiku.

positive_image

Vytvárame pozitívny imidž ľudí so zdravotným znevýhodnením, scitlivujeme spoločnosť.

eco

Dbáme o to, aby sa naši výrobcovia snažili o čo najmenší dopad na životné prostredie výberom ich materiálov.

Celý výťažok z predaja výrobkov je použitý na finančnú podporu výrobcov a na rozvoj HendiKup.

Kto sme a ako to funguje

Sme inovátori, aktivisti, „vozičkári“, dobrovoľníci… vlastne ľudia, ktorí sa snažia šíriť osvetu a tvoriť lepší svet s konkrétnymi riešeniami v rámci podpory ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Napísali o nás

Podporíte HendiKup aj Vy?

Sme tu – od vytvorenia portfólia, blogov, nafotenia a prezentácii, až po predaj a vyzdvihnutie výrobkov. Prekonávame teda nielen pomyselné, ale i fyzické bariéry. To však nezvládneme sami. Fungovanie našej organizácie je zatiaľ finančne závislé od poukázaní 2% z daní a sponzoringu. Preto každá pomoc zaváži a ďakujeme za ňu.

Partneri

Nás nedefinuje ``hendikep``, ale kým sme a čo dokážeme.